erfaring med pædagogik og over 25 år  under 25 år eller uden erfaring
Den pædagogiske assistentuddannelse er en ny erhvervsuddannelse. Uddannelsen kvalificerer dig til pædagogisk arbejde med børn og unge. Det kan være i dagplejen, daginstitutioner eller skoler. Det kan også være i bo- og dagtilbud for unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Uddannelsen giver indsigt i at arbejde med for eksempel fysiske, musiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med mennesker i centrum.